Henny

Henny W. Boor

Cultuurplatform Rhenen

Ik ben Henny W. Boor. Zeven jaar geleden ben ik gestart met het menu Kunst, Cultuur en Historie van het Cultuurplatform. Scholen kunnen uit dat menu een keus maken en nemen contact op met de coördinator. Uitgevoerde onderwerpen laten leuke verslagen, werkstukken en foto’s zien. De leerlingen waren enthousiast en zo gemotiveerd dat ze zelf wel in de grond wilden graven op zoek naar bijzondere voorwerpen.

De inzet van het menu is echter vrijblijvend voor leerkracht en school. Uit het onderwijs is nu de vraag gekomen om een kant en klaar lespakket voor groep 5/6. Een lespakket dat verankerd is in het curriculum. De basisschoolleerlingen worden zich dan al jong bewust van de rijkdom aan erfgoed van Rhenen. Mijn enthousiasme voor dit project heeft ook onze burgemeester en de wethouder van onderwijs enthousiast gemaakt. Zij kwamen met praktische tips en aanbevelingen, evenals de directeur van Stadsmuseum Rhenen. Met mijn achtergrond als docent en als leerplanontwikkelaar en projectleider bij stichting leerplanontwikkeling (SLO) te Enschede zie ik dit project als een grote bijdrage aan de cultuurhistorische ontwikkeling van de kinderen in de Gemeente Rhenen. Een stad waarop je trots mag zijn!