Hennie

Hennie Koster

(Directeur Willem Teellinckschool Achterberg)

Cultuuronderwijs en dat over onze eigen stad Rhenen! Dat is wat onze kinderen nodig hebben: een goed verhaal, een plaatselijke context, een rijke plaatselijke historie, een goed ingericht museum en een enthousiaste juf of meester die cultuuronderwijs een warm hart toedraagt.