Cunerakerk

Cunerakerk

Cunerakerk

Heeft Cunera echt bestaan? De legende roept veel vragen op. De mogelijkheid bestaat dat het verhaal zich hier afspeelde. De bodem vertelt ons dat in Rhenen vroeger mensen woonden die rijk en belangrijk waren. En dat het dus niet zo vreemd is dat in dit kleine stadje een heel oud verhaal rondzingt over een koning, een jaloerse vorstin en een moord aan het hof. 

En dat dit verhaal eeuwenlang is doorverteld en steeds mooier is geworden. En dat het zo mooi werd gemaakt dat tenslotte iedereen geloofde dat in Rhenen wonderen gebeurden en mensen met duizenden tegelijk naar Rhenen kwamen en uit dankbaarheid geld gaven. 

Zoveel geld dat ze ter ere van Cunera die mooie kerk en de toren hebben gebouwd.