Archeologie

Archeologie

Archeologie

Sporen uit de prehistorie, Romeinse en Merovingische tijd en Middeleeuwen zijn in Rhenen altijd terug te vinden. Belangrijk is het Grafveld uit 5de tot 8ste eeuw.

De eerste graven van dit grafveld werden ontdekt in 1951 bij de verbreding van de snelweg van Utrecht naar Arnhem. Er zijn meer dan elfhonderd graven gevonden, daarmee is Rhenen het grootste grafveld van Nederland uit deze periode.